. . .

. .

: 1883-1888 . -. . 1900 . . 1904 . 2- . 14 1905 . , 15 . . -, 1893 . ( )

- 41, : 1 2 3 All

: ... II " ".

Steve: 8" .

: " " .


Steve:

Steve: 1893 .

Steve: .

Steve:

Steve:

Steve: .

Steve: .

Steve: .

Steve: .

Steve:

Steve:

Steve:

Steve:

Steve: .

Steve: . ... : -

:

:

: 1900 - 1901 .

sheff: -

Antoine: , 1893 .

Antoine: , 1903 .

Antoine: , 1893 . " " . -- "Formidable".

Antoine: , 1889 .

: " " .

rkbob: , ?

Antoine: , 1895 . ( )

: .

sheff:

Kieler: 1893, -

rspc:

mpashnev: sheff 5513, 3000, ? ....

mpashnev: sheff http://kreiser.unoforum.pro/?1-27-0-00000023-000-15-0#036

sheff: ..-

sheff:

: . ? , -

: 2 ...

: , 1893 .

: : , 1893