. ( 1920 )

( 1920 )

Mihey:

- 78, : 1 2 3 4 5 6 All

: : ""... ...

: 5 Kiska USS Growler. , 3 . Maizuru Inazuma 15 3 . Shiranui Maizuru 15 1943 , . 17 1942 .

Max: Kuretake ( Wakatake) 1924 .