. ( 1920 )

( 1920 )

Mihey:

- 78, : 1 2 3 4 5 6 All

Steve: , 31 1937 , . , , , 27 1945 .

Steve: Akizuki

Mihey: Amatsukaze


Mihey: Asanagi

Mihey: Harutsuki

Mihey: Hibiki

Mihey: Kikuzuki

Mihey: Oboro

Mihey: Sazanami

Mihey: Urakaze

Mihey: Uzuki

Mihey: Yuzuki

: "" ...

: "" ...

Mihey: Kuri Momi . Antoine