. ( 1920 )

( 1920 )

Mihey: . 1850- - 1920- . " ",

- 109, : 1 2 3 4 5 6 7 8 All

: "" (-""). ( )

: ( ) "" ...

: ""... ( )


Steve: Souya 1909 Yokosuka.

Steve:

Steve: Hashidate 1916

Steve: Itsukushima 1897

Steve: Kasagi 1898

Steve: Matsushima 1895

Steve: Naniwa 1887

Steve: Yoshino

Steve: Japanese cruiser Akitsushima at Kobe 1897

: "" ...

: "" ...

: "" . ...