. ( 1920 )

( 1920 )

Steve:

- 37, : 1 2 3 All

: 8, , 1895 . AKAGI. 19. U.S.S. CHARLESTON (C-2), 25 1895 , , .

Max: Murasame 1908 .

Max: Yamakaze ( Umikaze) 1918 . Tanikaze ( Kawakaze) 1919 . Sakaki ( Kaba) 1915 . Momo ( Momo) 1917 .


_1977: Max, !

Max: Kamikaze ( Asakaze) Nagatsuki 1906 Kisaragi 1905 Wakaba 1905 Amatsukaze 1917 ( Amatsukaze) Umikaze 1918 ( Umikaze)

: Max : Wakaba 1905 IKI, I. Wakaba 1905 . . IKI . Yokosuka.

Max: : IKI, I. Wakaba 1905 . . IKI . Yokosuka. 1 1905. Yokosuka.