.:

- 68, : 1 2 3 4 5 All

: Hiryu Akagi

: Hosho

: Kaga


: ""

: Ryujo

: Shokaku

: "" ... 1946.

: Soryu

: Zuiho

: Zuikaku

: ""...

: : Shokaku

Steve:

Steve: Hiryu

Steve: