. (1938-1960 .)

(1938-1960 .)

Mihey: - Tribal class (27 .); - J class (8 .); - K class (8 .); - L class (8 .); - M class (7 .); - N class (6 .); - Town class (50 .); - O class (8 .); - P class (8 .); - Q class (8 .); - R class (8 .); - S class (6 .); - T class (8 .); - U class (8 .); - V class (8 .); - W class (8 .); - Z class (8 .); - Ca class (8 .); - Ch class (8 .); - Co class (8 .); - Cr class (4 .); - Early Battle class (16 .); - Later Battle class (8 .); - Australian Battle class (2 .); - Weapon class (4 .); - Daring class (8 .).

- 252, : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 All