. (1938-1960 .)

(1938-1960 .)

Mihey: - Tribal class (27 .); - J class (8 .); - K class (8 .); - L class (8 .); - M class (7 .); - N class (6 .); - Town class (50 .); - O class (8 .); - P class (8 .); - Q class (8 .); - R class (8 .); - S class (6 .); - T class (8 .); - U class (8 .); - V class (8 .); - W class (8 .); - Z class (8 .); - Ca class (8 .); - Ch class (8 .); - Co class (8 .); - Cr class (4 .); - Early Battle class (16 .); - Later Battle class (8 .); - Australian Battle class (2 .); - Weapon class (4 .); - Daring class (8 .).

- 252, : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 All

Kieler: Cadiz 1946

Kieler: Camperdown 1945 1945 1951 1958 1959

Kieler: Finisterre 1948 1952


Kieler: Gabbard 1946

Kieler: Gravelines 1952

Kieler: Hogue 1945

Kieler: Lagos 1946 1959

Kieler: St. James

Kieler: St. Kitts 1948

Kieler: Saintes , 1946

Kieler: Sluys 1946

Kieler: Solebay 1945

Kieler: Trafalgar

Kieler: Vigo 1959

Kieler: Mihey : Battle ( 1943) Agincourt 1948 1957