. (1920-1945)

(1920-1945)

: 1920- - 1940-

- 78, : 1 2 3 4 5 6 All

Max: Kinugasa 1928 1928

: Max : Haguro 1928 3, Nagasaki. "Mitsubishi" Yokosuka 16 1925 . 24 1928 . Yokosuka Nagasaki . "".

: ""... ...