. , , ٨ . ( 1949 .)

( 1949 .)

Antoine:

- 87, : 1 2 3 4 5 6 All

sheff: - 1921.

: sheff : - 1921. , . : YUNG CHIEN (1915) YUNG CHI (1916).

: : ???? Nie-junmen, - "" , , " ". http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=7200&p=4


: sheff : - , Nie-junmen , , .

: : YUNG CHIEN - "", , . , ( ), : "永健" - . . ( -HIZEN/HIZAN).

Antoine: _1977 : (, ) Chao Ho : 1932 .

Antoine: (经 远)

Scharnhorst: Antoine : "". "-".

Mihey: Scharnhorst : "-". ?

_1977: - , - . .. .

Antoine: , .

_1977: Antoine : , . ,

Scharnhorst: http://sergiovillaggio.livejournal.com/32019.html

Scharnhorst: , . 定远 Ting Yuan 镇远 Chen Yuan 平远 Ping Yuan 济远 Chi Yuan 经远 King Yuan 来远 Lai Yuan 致 远 Chih Yuan 靖远 Ching Yuan 超勇 Chao Yung 扬威 Yang Wei 广甲 1 Kiang Chia 广乙 2 Kiang Yi 广丙 3 Kiang Ping 镇东 Chen Tung 镇西 Chen Hsi 镇南 Chen Nan 镇北 Chen Pei 镇中 Chen Chung 镇边 Chen Pien 福龍 Fu Lung 左一 1 Tso I, Tso Jih 左二 2 Tso Ert 左三 3 Tso San 右一 1 Yu I 右二 2 Yu Ert 右三 3 Yu San 定一 1 Ting I 定二 2 Ting Ert 镇一 1 Chen I 镇二 2 Chen Ert 中甲 1 Chung Chia 中乙 2 Chung Yi 操江 Tsao Chiang, Tsao Kiang 威远 Wei Yuan 康济 Kang Chi 海鏡 Hai Tsien 泰安 Tai An 湄雲 Mei Yun, Mei Yuen 镇海 Chen Hai 敏捷 Ming Che

sheff: " "